Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Czytaj dalej .... 

 


 

 po zbiorce


 

 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje iż od 19 do 25 lutego 2018 r., w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. W związku z tym, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy, ale także psycholodzy, lekarze, pracownicy pomocy społecznej.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

 

W dniach 19-23 lutego 2018 roku, w ramach obchodzonego corocznie w naszym kraju - „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, wyznaczeni prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz podległych Prokuratur Rejonowych będą pełnili dyżury w godzinach 9-14, podczas których będą udzielać informacji i porad w zakresie uprawnień przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem.

Szczegółowe informacje odnośnie pełnionych w tym roku dyżurów zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń, w budynkach każdej jednostki organizacyjnej Prokuratury okręgu olsztyńskiego.

 

Kierownik GOPS w Gietrzwałdzie


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze / obsługi PRACOWNIK SOCJALNY - ZASTĘPSTWO

Czytaj dalej....


 

 

Szczegółowe informacje kliknij tutaj


 

 termin skladania


 

 

Uwaga ! Nadchodzi zima !

 

 

   W związku z nadchodzącą zimą i możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych niezbędny jest zwiększony stopień wrażliwości społecznej wszystkich mieszkańców naszej gminy na sytuację osób i rodzin, które mogą być narażone na tragiczne skutki zimy. Często zwyczajna ludzka uwaga i troska może zapobiec przypadkom zamarznięć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie podaje do wiadomości numery telefonów, na które należy zgłaszać wszelkie sytuacje zagrażające ludzkiemu życiu na skutek zimowych warunków pogodowych:

 

Kierownik Posterunku Policji w Gietrzwałdzie 601 999 573

Dzielnicowy 697 880 119

Numer alarmowy Policji 997

Oficer Dyżurny – Komisariat w Olsztynku 89 522 02 80

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje również, że w okresie od 01 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. jest uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia, pod którą przez całą dobę można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.

 

NUMER INFOLINII: 800 165 320

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Gminny Ośrodek Społecznej w Gietrzwałdzie – telefon 89 524 19 12.


 

INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

I OSÓB REPRESJONOWANYCH

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie informuje, że w 2017 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przekazał gminom żadnych środków na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

Kombatanci i osoby uprawnione które znajdują się w trudnej sytuacji mogą zwracać się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku i szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie : www.kombatanci.gov.pl

Kombatanci i osoby uprawnione zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego m.in. mają prawo pierwszeństwa do :

  • Korzystania z pierwszenstwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania,

w uzyskaniu miejsc w DPS (zwłaszcza przeznaczonych dla Kombatantów)

  • Korzystania poza kolejnością ze Świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych

  • Przyjęć do lekarzy specjalistów bez skierowania

Informujemy również że, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych osoby te mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pomocy pieniężnej, świadczenia pieniężnego szczegółowe informacje również na stronie internetowej Urzędu.

 

GOPS w Gietrzwałdzie 


 

PRZEMOC2017 banner WWW

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE 


 

informacja o zbiorce zywnosci


 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie